SaaS Gross Margin – Dlaczego jest to kluczowy faktor oceny efektywności biznesowej w dojrzałej firmie?

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

W tym artykule dowiesz się:

 • Co to jest Gross Margin w SaaS?
 • Na jakim poziomie powinien być Gross Margin i dlaczego?
 • Dlaczego Saas Gross Margin jest kluczowa?
 • Jak dokładnie obliczyć koszty bezpośrednie?
 • Jak zwiększyć Gross Margin?
 • Jak analizować SaaS Gross Margin w Startupach?

Model SaaS (Software as a Service) zyskuje na popularności dzięki swojej elastyczności i wygodzie. Firmy działające w tym modelu nieustannie dążą do zwiększania swojej efektywności operacyjnej i rentowności. Jednym z najważniejszych wskaźników, który pozwala ocenić, jak dobrze firma radzi sobie na rynku, jest Gross Margin, czyli marża bezpośrednia. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego Gross Margin jest kluczowym faktorem oceny efektywności biznesowej w dojrzałym SaaS’ie.

Co to jest Gross Margin w SaaS?

SaaS Gross Margin to różnica między przychodami a kosztami bezpośrednio związanymi z dostarczaniem usługi, wyrażona jako procent przychodów. W modelu SaaS koszty bezpośrednie obejmują głównie:

 • Utrzymanie infrastruktury technicznej, w tym serwerów i innych zasobów chmurowych.
 • Prace programistyczne związane z rozwiązywaniem bieżących problemów klientów.
 • Koszty pracowników odpowiedzialnych za kontakt z klientami i obsługę ich zgłoszeń.

Na jakim poziomie powinien być Gross Margin i dlaczego?

W dojrzałej firmie SaaS Gross Margin powinna wynosić od 75% do 90%. Jest to wskaźnik efektywności operacyjnej i zdolności firmy do generowania zysków.
Model SaaS jest na tyle złożony, że generuje wysokie koszty w obszarach, które w innych firmach usługowych albo nie istnieją, albo są nieistotne. Dobrym przykładem mogą tu być koszty rozwoju produktu.

Zastanawiasz się, jak uporządkować zarządzanie finansami w Twojej firmie?

Jeżeli tak, to z chęcią podpowiemy możliwe rozwiązania podczas darmowej konsultacji. Możesz ją zamówić za pomocą poniższego przycisku.

vf blog wpis photo 1

Dlaczego Saas Gross Margin jest kluczowa?

Ocena Efektywności Operacyjnej

Saas Gross Margin jest doskonałym wskaźnikiem efektywności operacyjnej. Wysoka marża bezpośrednia, wynosząca od 75% do 90%, oznacza, że firma skutecznie kontroluje swoje koszty bezpośrednie i potrafi generować znaczące przychody z dostarczanych usług. Jest to szczególnie ważne dla dojrzałych firm SaaS, które muszą nieustannie optymalizować swoje operacje, aby utrzymać konkurencyjność.

Zdolność do Inwestowania

Wysoka Saas Gross Margin umożliwia firmie reinwestowanie środków w rozwój produktu marketing, sprzedaż oraz wsparcie klienta. Dzięki temu firma może przyciągać nowych klientów i zwiększać swoje udziały rynkowe. Ponadto większy Gross Margin daje większą elastyczność finansową, co jest istotne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Prognozowanie Rentowności

Saas Gross Margin jest kluczowym wskaźnikiem przy prognozowaniu przyszłej rentowności firmy. Stabilna i wysoka marża brutto oznacza, że firma ma zdrową strukturę kosztów i jest w stanie generować zyski w dłuższym okresie. To z kolei przyciąga inwestorów i buduje zaufanie wśród interesariuszy.

Wyzwania w prawidłowym obliczaniu kosztów bezpośrednich

Wiele firm SaaS ma trudności z prawidłowym wyliczeniem kosztów bezpośrednich. Głównym problemem jest konieczność precyzyjnego rozdzielenia kosztów programistów, których tylko część obejmuje bieżącą obsługę i zapewnienie prawidłowego działania aplikacji/platformy, a pozostałe to koszty rozwoju produktu, które powinny być prezentowane w innych sekcjach rachunku zysków i strat (P&L) zarządczego.

Jak dokładnie obliczyć koszty bezpośrednie?

 • Dokładnie śledź czas pracy programistów posiłkując się alokacją czasu ich pracy i innych pracowników technicznych, aby zidentyfikować, ile z ich pracy jest związane z bieżącą obsługą w porównaniu do rozwoju produktu.
 • Używaj narzędzi do zarządzania projektami i systemów raportowania czasu pracy, aby uzyskać precyzyjne dane.
 • Regularnie i krytycznie przeglądaj alokację kosztów, aby upewnić się, że są one zgodne z rzeczywistymi działaniami.

Jak zwiększyć Gross Margin?

 1. Optymalizacja Kosztów Infrastruktury
  Efektywne zarządzanie kosztami infrastruktury chmurowej może znacząco wpłynąć na marżę brutto. Warto rozważyć negocjacje z dostawcami usług chmurowych, automatyzację procesów oraz regularne przeglądy kosztów.
 2. Automatyzacja Procesów
  Automatyzacja obsługi klienta i procesów wsparcia technicznego może zmniejszyć koszty operacyjne, jednocześnie poprawiając jakość świadczonych usług. Wykorzystanie chatbotów, systemów CRM i innych narzędzi automatyzacji może przynieść znaczące oszczędności.
 3. Wzrost Przychodów
  Wzrost przychodów poprzez rozwój nowych funkcji, zwiększenie cen subskrypcji lub sprzedaż dodatkowych usług komplementarnych może poprawić SaaS Gross Margin. Kluczowe jest jednak, aby te działania były zgodne z oczekiwaniami klientów i wartością, jaką firma dostarcza.

Jak analizować SaaS Gross Margin w Startupach?

W przypadku startupów oraz firm będących na bardzo wczesnym etapie rozwoju monitorowanie Gross Margin nie powinno być traktowane jako kluczowy wskaźnik efektywności. W tych fazach działalności, firmy powinny skupić się na innych priorytetach, takich jak:

 • Zwiększanie liczby klientów – kluczowym celem jest zdobywanie nowych użytkowników i budowanie bazy klientów, co stanowi podstawę dla przyszłego wzrostu i skalowania biznesu.
 • Rozwój produktu – inwestowanie w rozwój i doskonalenie oferty produktowej jest kluczowe, aby spełnić potrzeby rynku i przyciągnąć klientów.
 • Analiza i ustalanie odpowiednich cen – eksperymentowanie z modelami cenowymi i dostosowywanie cen do wartości oferowanej klientom jest niezbędne, aby znaleźć optymalny poziom cenowy, który przyciągnie klientów i jednocześnie zapewni rentowność w przyszłości.

Gross Margin jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych w modelu SaaS, szczególnie dla dojrzałych firm. Pozwala na ocenę efektywności operacyjnej, zdolności do inwestowania, prognozowania rentowności oraz oceny zdrowia finansowego firmy. Skuteczne zarządzanie SaaS Gross Margin poprzez optymalizację kosztów i zwiększanie przychodów jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu w dynamicznym świecie SaaS.

Regularna analiza i optymalizacja Gross Margin pomaga firmom SaaS utrzymać konkurencyjność, zapewnić stabilność finansową i tworzyć wartość dla swoich klientów oraz inwestorów. W dojrzałej firmie SaaS, Gross Margin powinna wynosić od 75% do 90%, co jest wyznacznikiem zdrowej i efektywnej operacyjnie organizacji. Jednak aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest precyzyjne wyliczenie kosztów bezpośrednich, szczególnie w zakresie pracy programistów, aby dokładnie odzwierciedlić rzeczywiste koszty operacyjne.

Przeczytaj również