Jak poprawić płynność finansową firmy? – analiza finansów

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu kluczowe jest zrozumienie i efektywne zarządzanie płynnością finansową. Jest to fundament stabilnego wzrostu Twojej działalności. W tym artykule znajdziesz proste, ale efektywne metody poprawy płynności finansowej Twojej firmy.

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest płynność finansowa firmy?
 • Co składa się na płynność finansową firmy?
 • Jakie są sposoby na szybsze płatności?
 • Jak przesunąć płatności w czasie?
 • Jak odmrozić środki zalegające na magazynie?

Nie możesz zarządzać płynnością jeżeli jej nie rozumiesz

Czym jest płynność finansowa firmy? To nic innego jak zdolność do opłacania kosztów, jakie ponosi firma w trakcie jej funkcjonowania – Dobra płynność oznacza, że firma ma wystarczająco pieniędzy, by poradzić sobie z bieżącymi wydatkami.

Aby poprawiać płynność swojej firmy, w pierwszej kolejności należy zrozumieć „ile dni upływa od momentu wydania środków na zakup surowców lub towarów do momentu otrzymania płatności od klientów”. Jest to okres, w którym Twoje pieniądze są zainwestowane w działalność firmy i nie znajdują się na rachunku w banku.

cykl konwersji gotowki 1

Schemat: Cykl konwersji gotówki przetłumaczony na język Przedsiębiorcy.

Zastanawiasz się, jak uporządkować zarządzanie finansami w Twojej firmie?

Jeżeli tak, to z chęcią podpowiemy możliwe rozwiązania podczas darmowej konsultacji. Możesz ją zamówić za pomocą poniższego przycisku.

vf blog wpis photo 1

W profesjonalnych finansach nazywa się to cyklem konwersji gotówki, który składa się z trzech elementów: rotacji zapasów, rotacji należności i rotacji zobowiązań.

 • Rotacja zapasów – czas, w którym zapasy są przechowywane na magazynie, zanim zostaną sprzedane.
 • Rotacja należności – okres, w którym czekasz na płatności od klientów od momentu dokonania sprzedaży.
 • Rotacja zobowiązań – czas, jaki masz na opłacenie swoich faktur kosztowych.

Ilość gotówki w Twojej firmie zależy od tego, jakie decyzje na co dzień podejmujesz w tych obszarach.

Terminy, skonto i przedpłaty: Działające pomysły na szybsze płatności

Aby poprawić płynność finansową, w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się należnościom. Twoim celem jest przyśpieszenie płatności od Twoich klientów. Jak to zrobić?

Szybko wystawiaj faktury – może to banalne, ale z mojego doświadczenia większość firm (zwłaszcza usługowych) nie wystawia faktur tak szybko, jakby mogła. Faktury wystawiamy niezwłocznie po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi, a nie kilka dni później. Pamiętajmy, że termin płatności liczy się nie od daty sprzedaży, a od daty wystawienia faktury.

Komunikuj terminy płatności – Powiedz klientom, kiedy oczekujesz płatności, na przykład w ciągu 7 dni. Upewnij się, że wiedzą o tym od samego początku.

Skonto, czyli rabat za szybka płatność – Jeśli klienci zapłacą Ci wcześniej, daj im małą zniżkę np. 2%. To może ich zachęcić do szybszego płacenia.

Kontroluj i egzekwuj swoje należności – regularnie sprawdzaj, czy wszyscy klienci zapłacili. Nie bój się windykować przeterminowane płatności – to należne Ci pieniądze!

Umawiaj się na przedpłaty – negocjuj zaliczki przed rozpoczęciem pracy, ustalając jasne warunki i kwoty. Zabezpiecz swoje finanse, żądając części płatności z góry. Staraj się z zaliczek pokrywać koszty, jakie ponosisz związane z usługą / towarem.

Jeśli na jakimkolwiek poziomie procesów wewnętrznych w firmie pojawią się błędy, będą one miały odzwierciedlenie w postaci błędnych raportów lub w niektórych przypadkach wykluczy to wdrożenie automatyzacji raportowania.

data wystawienia faktury znaczenie

Rysunek: Jak termin wystawienia faktury w firmie usługowej wpływa na moment w którym otrzymamy płatność od klienta?

Negocjacje, płatności odroczone i planowanie kosztów: Sposoby na przesunięcie płatności w czasie

Płynność finansowa firmy to również umiejętność zarządzania zobowiązaniami. Kluczem jest tutaj wydłużenie czasu, jaki masz na opłacenie swoich faktur kosztowych. Oto kilka praktycznych porad, które pomogą Ci w tym procesie:

 • Negocjuj terminy płatności z dostawcami – staraj się uzyskać jak najdłuższe możliwe terminy płatności. Możesz to osiągnąć poprzez budowanie dobrych relacji z dostawcami i regularne, terminowe płatności w przeszłości. Jeżeli możesz, dołącz do grup zakupowych.
 • Wykorzystaj płatności odroczone – jeżeli już otrzymałeś fakturę na termin, to nie płać jej przed czasem! Zadziwiające bywają sytuacje, w których firmy z nie najlepszą płynnością mają w zwyczaju płacić faktury kosztowe od razu po ich otrzymaniu. A jak jest w Twojej firmie?
 • Planuj swoje wydatki – dokładne planowanie zakupów pozwoli Ci lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi. Zastanów się, czy na pewno to odpowiedni moment na ponoszenie jednorazowych kosztów albo rozpoczynanie kolejnej inwestycji. Nawet kilka dni przesunięcia potrafi zrobić różnicę.

Pieniądze zamrożone w magazynie? Sprawdźmy!

Efektywne zarządzanie zapasami jest szczególnie istotne w firmach handlowych i produkcyjnych. Jak odmrozić środki zalegające na magazynie? Przedstawiam kilka przydatnych wskazówek:

Zoptymalizuj Poziom Zapasów – utrzymuj minimalny, ale wystarczający poziom zapasów, aby sprostać bieżącym potrzebom. Nadmiar zapasów wiąże środki finansowe, które mogłyby być lepiej wykorzystane.

Zastosuj Metodykę “Just in Time” (JIT) – Implementacja tej strategii polega na zamawianiu i otrzymywaniu towarów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, co minimalizuje koszty przechowywania i zmniejsza ilość kapitału związanego w zapasach.

Analizuj Popyt i Trendy – regularnie analizuj dane sprzedaży i prognozuj popyt, aby dostosowywać poziom zapasów do rzeczywistych potrzeb rynkowych.

Blisko pracuje z Dostawcami – utrzymuj dobre relacje z dostawcami, aby móc szybko reagować na zmieniające się potrzeby i skrócić czas dostawy.

Przeglądaj asortyment – regularnie przeglądaj swój asortyment, eliminując nierentowne i zalegające produkty, koncentrując się na tych, które przynoszą największy obrót.

Finanse w trudnych czasach: Co wyróżnia Zwycięzców od Przegranych? Płynność finansowa!

W pandemii COVID-19 każdy przedsiębiorca stanął przed nowymi, nieoczekiwanymi wyzwaniami. W Value Finance doświadczyliśmy tego podwójnie – na własnym przykładzie i na przykładzie naszych klientów. W drugim kwartale 2020 roku większość czasu nasz Zespół poświęcał na ciągłe aktualizacje budżetów i przeprowadzanie szczegółowych analiz płynności, starając się przewidzieć, jak długo firmy będą w stanie przetrwać lockdown.

Obserwowaliśmy wtedy, jak firmy z problemami płynnościowymi musiały skupić większość swoich zasobów na pilnych problemach, takich jak szukanie środków na wynagrodzenia czy przeterminowane zobowiązania. Tymczasem przedsiębiorcy, z poduszką finansową koncentrowali się na dostosowaniu do nowych, trudnych warunków i szukaniu rozwiązań. Dzięki temu, firmy te szybciej wychodziły z kryzysu, podczas gdy te pierwsze często upadały.

Teraz, w obliczu inflacji, rosnących kosztów i ogólnego spowolnienia gospodarczego, obserwujemy ten sam mechanizm. Firmy, z dobrą płynność finansową, lepiej radzą sobie z obecnymi wyzwaniami.

Należy jednak pamiętać, że poduszkę finansową trzeba zbudować w czasach prosperity, kiedy firma ma stabilną sytuację finansową. Sytuacją idealną jest posiadanie rezerw pozwalających na przetrwanie bez przychodów przez 2-3 miesiące.

Przeczytaj również