Zewnętrzny Dyrektor Finansowy (CFO) – kiedy warto go ZATRUDNIĆ?

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Kim jest Zewnętrzny Dyrektor Finansowy?

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy, tak jak CFO na etacie, inwestuje w procesy wewnętrzne, dba o raportowanie, rozlicza budżet i wspiera przedsiębiorcę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Pełni rolę dyrektora finansowego, tylko w ograniczonym wymiarze godzin.
To rozwiązanie jest dedykowane rozwijającym się firmom z sektora MŚP, w których procesy kontrolingowe są konieczne do przeniesienia firmy na kolejny poziom, a które nie mają jeszcze potrzeby zatrudniać zespołu na etat. To efektywne rozwiązanie, zarówno pod kątem merytorycznym jak i kosztowym.

W tym artykule znajdziesz informacje:

 • Jak w praktyce wygląda współpraca z Dyrektorem Finansowym?
 • Jakie korzyści płyną ze współpracy z Zewnętrznym Dyrektorem Finansowym?
 • Kiedy jest najlepszy moment, aby zacząć korzystać z pomocy Zewnętrznego Dyrektora Finansowego?
 • Jakie są najczęstsze powody nieudanej współpracy z Zewnętrznym Dyrektorem Finansowym?
 • Dyrektor Finansowy na full time czy Zewnętrzny Dyrektor Finansowy?
 • Czy jest rozwiązanie dla mniejszych podmiotów, które jeszcze nie mają budżetu na zewnętrznego CFO?
 • Jaka przyszłość czeka CFO na godziny?

Współpraca z zewnętrznym CFO zapewnia:

 • wysoką elastyczność — dopasowanie ilości godzin do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa
 • zdecydowanie niższe koszty niż przy zatrudnieniu Dyrektora Finansowego na etat
 • wysokie kompetencje i zrozumienie specyfiki danej branży przez CFO — Value Finance to kilkunastu Dyrektorów Finansowych na godziny specjalizujących się w branżach takich jak IT, firmy usługowej, e-commerce i handel, produkcja oraz SaaS

W dobie komunikacji zdalnej zewnętrznej, CFO jest w stanie uczestniczyć w codziennych, cotygodniowych spotkaniach. Praca w modelu Part-time nie wpływa na jakość pracy, jest natomiast wyraźną optymalizacją kosztów po stronie klienta, który płaci za przepracowane na jego rzecz godziny i konkretne efekty.
W Value Finance każdy Dyrektor Finansowy ma wsparcie analityka, co zapewnia jeszcze większą efektywność pracy zespołu.
W razie wyzwań może skonsultować się z innymi CFO z firmy, co przyspiesza znalezienie optymalnego rozwiązania.

Współpracę rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb w obszarze kontrolingowym. Wsłuchujemy się w to czego przedsiębiorca potrzebuje, jakie ma wyzwania i jakie są kluczowe elementy dla dalszego rozwoju firmy.

Najczęstsze wyzwania naszych klientów to:
-problemy z płynnością,
-brak wiedzy ile firma zarabia,
-brak wiedzy, jaka jest rentowność poszczególnych produktów czy usług,
-wyzwanie z księgowością — niska jakość danych, trudna współpraca,
-myśli o sprzedaży lub inwestycji.

Przeprowadzamy wywiad według naszej metodologii i mapujemy potrzeby, które identyfikujemy i przekładamy na plan prac w podziale na konkretne miesiące. Dzięki temu klient dokładnie wie, kiedy i w jaki sposób problemy będą rozwiązane.

Zastanawiasz się, jak uporządkować zarządzanie finansami w Twojej firmie?

Jeżeli tak, to z chęcią podpowiemy możliwe rozwiązania podczas darmowej konsultacji. Możesz ją zamówić za pomocą poniższego przycisku.

vf blog wpis photo 1

Jakie korzyści płyną ze współpracy z Zewnętrznym Dyrektorem Finansowym?

Oszczędności finansowe – dyrektor finansowy kosztuje ok. 300 tys. rocznie. Jeśli nawet firmę stać na poniesienie takiego kosztu to efektywność zatrudnienia takiej osoby na full time będzie niewielka.

Szerokie doświadczenie – każdy z naszych CFO ma rozbudowaną ścieżkę kariery. Członkowie naszego teamu zaczynali jako analitycy/controllerzy, później pełnili rolę finance managerów. W trakcie kariery pracowali w kilku organizacjach, poznając potrzeby, realia i mechanizmy kontrolingowe.

Obiektywne spojrzenie – nazwa „zewnętrzny” również oznacza, że nie jest uwikłany w wewnętrzne układy, nie ma bliskich relacji z pracownikami w firmie. Jest w stanie oderwać się od sytuacji wewnętrznej firmy i patrzeć obiektywnie.

Dostęp do najnowszych technologii – zarówno trendów jak i technologii. W naszym przypadku mamy dedykowane osoby w zespole, które dbają o to, aby CFO pracowali na najnowocześniejszych narzędziach i maksymalnie je wykorzystywali.

Kiedy jest najlepszy moment, aby zacząć korzystać z pomocy Zewnętrznego Dyrektora Finansowego?

Usługa Zewnętrznego CFO sprawdzi się najlepiej w firmach, w których:

Przychód roczny przekracza 5 mln. To jest moment, w którym ilość transakcji jest na tyle duża, że przedsiębiorca przestaje mieć czas na kontrolowanie finansów. Dla firm tej skali i większych to rozwiązanie przynosi najwięcej korzyści.

Przychód roczny przekracza 3 mln, a struktura firmy i jej finansów jest na tyle skomplikowana, że wymaga profesjonalnego wsparcia.

Przychód roczny jeszcze nie jest duży lub firma funkcjonuje w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Są to zaawansowane w rozwoju startupy, które mają wysoki potencjał, a profesjonalizacja finansów pozwoli im przenieść biznes na kolejny etap i ułatwi drogę do pozyskania finansowania i dalszego rozwoju produktów czy usług.

Inną kategorią są duże firmy, które mają własny dział finansowy, ale mają znaczne skoki w nakładzie swojej pracy w okresach w roku i wewnętrznie nie są w stanie zrealizować założonych celów. Zatrudnianie kogoś na full time nie byłoby opłacalne, więc korzystają z usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego.

Jakie są najczęstsze powody nieudanej współpracy z Zewnętrznym Dyrektorem Finansowym?

Najczęściej identyfikujemy dwa powody:

 1. Biuro księgowe obsługujące daną firmę jest wąskim gardłem i nie jest w stanie się dostosować do potrzeb kontrolingowych, czyli nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej jakości danych. Jakość tych danych czasami jest tak niska, że w controllingu, zewnętrzny CFO nie jest w stanie zobaczyć dokładnego obrazu firmy. Jeśli tak jest, staramy się współpracę rozpoczynać od naprawienia tej sytuacji.
 2. Przedsiębiorca chce skorzystać z usług CFO, natomiast te finanse nie są priorytetowe. Pomimo założonego planu prac i wdrożenia procesów kontrolingowych, po stronie klienta nie ma woli współpracy i wdrażania zmian wewnętrznie.

Dyrektor Finansowy na Full Time czy Zewnętrzny Dyrektor Finansowy?

W momencie wzrostu firmy rośnie ilość transakcji, które trzeba analizować. Do pewnego momentu ilość tych transakcji jest za mała, aby zatrudnienie kogoś na 160h miesięcznie było opłacalne.

Przykład: Firma z branży IT. Od 4 lat na poziomie kilkunastu mln zł, od 4 lat CFO na full time. Podczas okresu wypowiedzenia czas pracy dyrektora wynosił 2 dni w tygodniu. Właściciele nie zauważyli różnicy, że ten dyrektor przebywa 40% czasu w firmie. Po przeanalizowaniu obowiązków wykonywanych przez 2 dni, jeden dzień udało się przekazać osobie od administracji, nasz CFO pojawił się na 6-8h w tygodniu. Po 4 latach okazało się, że to mógł robić to zewnętrzny CFO w zakresie jednego dnia na tydzień.

Rozwiązanie dla mniejszych podmiotów, które jeszcze nie mają budżetu zewnętrznego CFO.

Dobrze poukładane finanse są kluczowe dla rozwoju biznesu. Dla mniejszych firm dobrym rozwiązaniem będzie współpraca z analitykiem finansowym na godziny. Analitycy finansowi, podobnie jak CFO, mają duże doświadczenie, są nastawieni pro biznesowo, używają nowoczesnych narzędzi i mają szerokie spojrzenie.

Analityk w mniejszej firmie jest w stanie wnieść ogromną wartość. Rozwój finansów mógłby przebiegać tak, że najpierw finansami zajmuje się przedsiębiorca, później przedsiębiorca z analitykiem, a w kolejnym etapie dyrektor finansowy i analityk.

W ramach usługi CFO na godziny, dyrektorzy wspierają się analitykami. Do firmy wchodzi dyrektor finansowy we współpracy z analitykiem, tak aby usługa była maksymalnie optymalna. Analityk jest prawą ręką dyrektora i dba o dostarczanie informacji usprawniające pracę CFO. Jest to team dedykowany, czyli każdy Dyrektor i Analityk ma czas, żeby poznać daną firmę i przez cały okres współpracy z firmą pracuje jeden team.

Jaka przyszłość czeka CFO na godziny?

Przyszłość pracy CFO i każdego stanowiska finansowego jest w technologii. W najbliższym czasie mocno będzie rozwijać się automatyzacja raportowania w oparciu o rozwiązania BI. Już dziś specjalizujemy się we wdrożeniach BI i analizie kluczowych danych wspólnie z przedsiębiorcami.

Do wdrożenia rozwiązań BI niezbędne są bardzo wysokiej jakości źródła danych księgowych, co nie zawsze jest możliwe do uzyskania.
Cały czas używamy Excela, natomiast on też się zmienia. Na pewno przyszłość będzie związana z technologią, a CFO będą dbać o jakość danych i wspierać przedsiębiorcę w całym procesie zarządzania finansami.

Przeczytaj również